Læge Keld Gammelby Jensen

Praktisk information


Telefonkonsultation
Telefonkonsultation hverdage 8.00-9.00.

I telefontiden er lægen til disposition til korte samtaler. Det vil sige svar på undersøgelser, rådgivning og andet.

Da der er mange, der har behov for at tale med lægen, er det nødvendigt at samtalerne er korte for at så mange som muligt kan få deres ønske opfyldt.

Hvis der er behov for en længerevarende samtale skal det foregå ved almindelig konsultation i konsultationstiden.

Konsultationstid
Konsultationstid hverdage 9.00-12.00 og Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag 13.00-16.00.

Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 15 min pr. patient. Inden for den tid skal der udover samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m. Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse inden for den fastsatte tid. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid en anden dag. Det er således ikke muligt at reservere "dobbelttid" ved bestilling af tidsaftaler. Det er heller ikke muligt at reservere tid hos både sygeplejersken og lægen på samme dag. Årsagen til dette er, at vi iflg. overenskomsten med Danske Regioner kun kan honoreres for én konsultation pr. dag.

Det en stor hjælp at være bekendt med henvendelsesårsagen allerede ved tidsbestilling, så der kan tages hensyn til dette.

Nogle opgaver kan imidlertid uventet tage længere tid og forrykke tidsplanen. Vi beder derfor patienterne have tålmodighed, hvis der er ventetid.

Hvis en tidsaftale ikke kan holdes, vil vi bede om, at den afbestilles hurtigst muligt. Det vil også være en stor hjælp, hvis man noterede sin tid, istedet for at ringe og spørge om hvornår det egentlig er man har tid, idet der er en unødig belastning af telefonen og dermed vores tid.

Samtidig vil vi også bede alle om at møde rettidigt frem til konsultationerne for at undgå udskydelse af tid og unødig ventetid for andre.

Ved besøg hos lægen:

Husk at medbringe sygesikringsbevis.

Sygebesøg
Hvis det af helbredsmæssige grunde ikke er muligt at komme i lægeklinikken, kan der aftales sygebesøg. Det skal aftales direkte med lægen i telefontiden kl. 8.00-9.00.

Akut sygdom
Ved akut opstået sygdom kan der narturligvis ringes i hele dagtiden og aftales akut konsultation eller akut sygebesøg.


Læge Keld Gammelby Jensen   |   Lille Borgergade 27   |   9400 Nørresundby   |   Tlf 98 17 58 11
administration